4/01/2012

Obry


Na ceste vlakom, skrz zamrznutú krajinu, pokrytú snehovým popraškom... zahliadla som obry trčiace z vody...Podmývajúc pár v rieke ležiacich stromov
zľahla pod nimi obloha strohá
oceľové šíky nebeských, ukrajujúc z olova
pripravujúc sa v zajatí čoskoro dopraviť domov

Biely otrok ľahol na zem, zvoní v očiach
pripravený rozpustiť údy znavené vôľou
užasnúť v náznakoch boja, zakúsiť lov
miznúť a objaviť sa a držať, kým zo zočia

Skormútené obry, premožené koreňmi
vypínajú výhonky, nahé v obraze ľadu
objímajúc kôrou, chrániac sa chladu
rozpústí bytie, neznavia sa v ohni...

Žiadne komentáre: