10/12/2013

A.k.a_démonic

V nasledujúcich riadkoch som zhrnula moje prvé pocity, staré dojmy, krvotvorné obrazy... z príchodu na pôdu, ktorá si nárokuje na prívlastok akademická, tak nech znejú! 
Letmé kroky na studenom podklade,
mravenisko hláv učených,
nasvietení neónkami dávnoveku,
nevidieť tváre zmučených.
 *
Krajná známosť dusí kroky,
podniká odvetu nevšímavosti,
nezištnej lásky nemých,
aby prišli poznania broky.
Stále cloním pohľad iným,
márnim siete ich výhľadu,
núkam svoje obrazy všednosti,
počítam lupene,  za zradu.
 *
Otrávené pohľady tajným smerom?
Nestačí ulita na dva zámky
a ani rovnakým dielom nie,
čo i neistota úsmevom je...
Nepatričnosť uzdou je
pre klus neznámou pláňou,
cez prekážky zunuje,
galop v nenávratne – stráňou.
*
Prirodzenosť nemá gombík,
nezapnem ju neistotou -
výstupom dneška.
Nuž,

jarmo pozná svoj pomník. 


Foto: reloveplanet.com

Žiadne komentáre: