12/22/2012

Retro Mini Recenzia_Mór Jókai: Kráľ pirátov

"Aká to ľúbosť! Koľká samožertva! Vidí pred sebou otvorený raj. Ale v bráne raja stojí anjel s plamenným mečom a vraví: ´Spiatky odtiaľto, Barhelemy Rooberts!´"

Móric Jókai: Kráľ pirátov
originál: A kalózkirály
vydavateľstvo: Smena
žáner: dobrodružný román, historický román
preklad: Anton Beskid
počet strán: 106


Historická novela Kráľ pirátov vyšla u nás v čase vrcholného komunizmu. Hlavnou postavou sa stáva námorný pirát, Barthelemy Rooberts. Aj napriek statusu obávaného človeka, zavše oplýva vznešenými vlastnosťami. Už tu vidno prvé náznaky obdobia, v ktorom bol hrdina vytvorený. 

Rozpor nastáva vtedy, keď sa pod ťarchou rozmanitých skutočností mení jeho pôsobenie. Sekundantmi dobrodružnej línie novely sú túžba po lepšom živote a láska, ktorá nemala čas rozkvitnúť. Prím hrajú životné paradoxy – mať všetko a nemať nič v tých najneočakávanejších chvíľach. Autor príbeh popretkával rôznorodými postavami, dobrodružnými scénami a úsmevnými historkami okorenenými o nejednu slovnú hračku. Osviežujúca staromódnosť a hodnoty, ktoré by nemali, ale upadajú v dôsledku globalizačných tendencií, sú len ďalšími z možných plusov, prečo Kráľ pirátov disponuje atraktívnosťou aj dnes. Krátkosť textu je dokonale prebitá hutnosťou a bohatosťou výrazových prostriedkov. S rázom príbehu sa dá zrásť. Cítite jeho začiatočnú radosť a jasnosť, pričom nastáva agónia, keď nadídu ťažké časy pre obdivovaného hrdinu.

Ak sa aj vyskytnú nejaké zaťažkávajúce skúšky v čitateľovom vnímaní diela, nakoniec si uvedomí vzácnosť zážitku z prečítaného. Bude knihu brať zas a znova do ruky, aby prebral k životu neopakovateľné. 

"Kto ľúbi, vzdychá, kto ľúbi, zmľandravie, nie je súci za piráta."

Žiadne komentáre: