8/05/2013

Súťaž_Poetika v poetike_Nezábudky v burine

Nie je to len beletria, čo nám dušu plní a ja dúfam, že sa medzi vami ocitajú a ocitnú ľudia, ktorí ocenia aj poéziu, pretože som sa rozhodla s plnou podporou Mariána Grupača - spisovateľa, poeta a zástupca šéfredaktora časopisu pre mladú literatúru a umenie Dotyky - vyhlásiť do éteru recitál či súťaž, akokoľvek. Tým sa vlastne stal akýmsi garantom, ktorý prevzal spolurozhodovanie o kvalite, ale priniesol aj niečo navyše k pôvodne plánovanej cene pre "víťaza".  Tú do súťaže venovalo žilinské vydavateľstvo Artis Omnis

Trvanie súťaže: 5. 8. 2013 - 25. 8. 2013


PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

* Súťaž je určená pre Slovákov aj Čechov;
* jazyk súťaže - slovenčina, čeština;
* prebiehať bude od 5. augusta do 25. augusta 2013, pričom si vyhradzujem právo na prípadnú zmenu v trvaní súťaže; 
* do súťaže vstúpite vyplnením formulára, ale hlavne anonymnou autorskou básňou, ktorá ešte nebola publikovaná či uverejnená v inej súťaži;
* pomocné slová vo formulári nie sú podmienkou;
* rozsah práce je ľubovoľný od jednej strofy až po...;
* počet prác jedného autora: max. 5, jasne oddelených; 
* neskôr s Mariánom Grupačom vyberieme do užšieho kola bližšie nešpecifikovaný počet originálnych, vtipných, oslovujúcich básní a z nich vyberieme "víťazov" a ku ktorým sa aj vyjadríme; 
* keďže je to anonymná súťaž, vystupovať budete pod pseudonymom, aby sme zamedzili akejkoľvek manipulácii;
* vyhodnotenie stanovujem na max. 5 dní po skončení súťaže, pričom víťazov budem kontaktovať;
* otázky smerujte na mail: misseileenp@gmail.com. 
*****


Dúfam, že súťaž vás oslovila a nebojíte sa prostredníctvom nej vyjadriť seba - bez obáv a ostychu. Ak už pre nič iné, aspoň o podelenie sa so svojou vášňou a plodmi svojej poetickej duše. Na vaše príspevky sa neskutočne tešíme! A keďže moje úfanie je spojené s čo najvyšším počtom zapojení sa, prosím vás o zdieľanie v akejkoľvek forme. Cena A_udeľujem ja


Artis Omnis, 2013, 72 s.


Cena B_udeľuje Marián Grupač
uverejnenie v Dotykoch/OTFormulár


Mnoho šťastia a nech vás Múza sprevádza!

                                                                 Lena Donan

Žiadne komentáre: