11/14/2012

Novinárska etika

Nikdy nie je na škodu opakovať si zásadné "veci", ktorými by sa (špecifický) človek mohol/mal riadiť. Teraz sa zdá, že relatívnosť nás valcuje, ale v niektorých kruhoch ostávajú konzervované, ale stále aktuálne a svieže hodnoty. Toľko k môjmu idealizmu...

  Hlavným bodom mojej úvahy či pojednania je uvedomiť si, že „...žurnalistika nie je len zamestnaním je to istá spoločenská úloha, možno druh misie, v tom zmysle, že etické požiadavky sú v tomto zamestnaní výnimočne podstatné a niekedy sú dôležitejšie než profesionálna dokonalosť.“[1] Novinárska, respektíve žurnalistická etika, a nielen tá, je viacúrovňová.