5/12/2012

RC – Vyprávějte jim o bitvách... hovorí Mathias Enard


Poznáte tie prípady, keď autorovu národnosť spoznáte podľa obsahu? Tak presne na to narazíte, keď vezmete do rúk Enardov už v poradí štvrtý príbeh, ktorý prívlastkom klasický ťažko označiť, aj keď anotácia naznačuje práve túto klasičnosť..
Pri čítaní románu Vyprávějte jim o bitvách, králích a slonech len ťažko odolať otázke: „o čo mu ide?“, poprípade sa v podvedomí objavuje slovo „čudné“, keďže jednotlivé pasáže začnú do seba zapadať až úplne nakoniec, aj to len vtedy, keď sa pomyselne vrátite na začiatok a rekapitulujete, a rekapitulujete, až kým nedôjdete na konečnú. Vtedy do nosa udrie príslovečné - „tak toto chcel básnik povedať.“ Nie príbehom, ale spôsobom, akým ho podáva.