2/02/2015

Poznámky k Rebelke_Martina Kempff


BB/Art, 2001; 262 s.

*****

POSTAVY:
Manto (Magdalina) - mladá Grékyňa, ale už nie naivná; papuľnatá, svojhlavá, nezávislá; drieme v nej krv voľnosti; na svoju dobu (zač. 19. stor.) dravá a ironická = rebelka; narába s ľudskými životmi, stáva sa z nej demagóg, aj keď pre dobrú vec (ambivalentné); nie je vždy nezištná, jej márnivé ego v nej stále drieme - akoby to, čo robila bolo len kvôli sláve /poľnej tráve/; povrchná stránke M., javí sa miestami ako alibista, rozpoltená osobnosť, hľadajúca svoju cestu; sloboda verzus pohodlie; "Když už není šťastná ona, nebude v jejím domě šťastný nikdo."; sem-tam sa zdá, že má martýrske sklony
Vassiliki - slúžka s temnou, nevypovedanou, minulosťou; nerozlučný tieň Manto; keby nebolo V., tak by Manto nedošla do dobrého osobnostného konca
Jakinthos - vzdelaný grécky aristokrat, ktorý sa rozhodol, že Manto bude raz jeho žena
Marcus - hovorí, že ženy sú si podobné s kravami - týmto vyhlásením chcel uštedriť lekciu Manto, ktorej správanie ho rozčuľovalo; neskôr objaví pravú stránku Manto (tú jeho) a zaľúbi sa do nej, napriek ich príbuzenskému stavu a tá jeho city opätuje;
Papas Mavros - muž, ktorý zohrá veľkú úlohu vo formovaní Manto k cieľom revolúcie; formuje z nej osobu hodnú nasledovania (sporné); rád ťahá za nitky
Princ Dimitrios Ypsilantis - "obeť" Manto; človek, ktorý stál na čele vojsk
Lambrini - dcéra Manto a Marcusa
POSTREHY a VÝVOJ:
Celkom zaujímavý úvod, a to smrťou Manty - nie celá rodina je presvedčená, že ide o náhodu, ako sa ukáže, môže ísť o politický čin, pretože jej otec bol vodca odboja, spoločnosti, ktorá bojovala za nezávislosť Grécka (vtedy pod tureckou porobou).
Zobrazuje, že aj na strane Turkov sú jemnocitní a spravodliví muži.
O kostolnej bráne "100 dverí" - poklad, ktorý ukrývajú
O tom, že Gréci len ťažko hovorili po grécky - kvôli Turkom a kvôli nevzdelanosti (a na druhej strane aristokracia používala skôr francúzsky jazyk, ten grécky zatracovali ako "nečistý") - "Řecko Řekúm" hovoria ľudia po rusky (Gréci)
Dominantný patriarchizmus - ženy mali tmeliť rodinu, držať sa úlohy hostiteľky a spol.
O tendenciách vyšších vrstiev sa rýchlo "odrodiť" - ak nedrží krajinu šľachta, musí prostý ľud
O rodiacej sa revolúcii, na ktorej čelo sa mala postaviť žena - Manto (s cielenou výchovou); myšlienka, že revolúcia sa rodí od spodku
Prvé sexuálne skúsenosti mladej Manto a jej vzplanutie k bratrancovi /zakázaná láska/
Explicitne a aj skryto prepieraná sloboda človeka, jeho ducha a spoločnosti ako takej
Odohrávajú sa boje - väčšinou nepriamo a ak aj áno, nie naturalisticky, skôr minimalistickými opismi
Skutočnými obeťami vojen je nakoniec bieda ľudí, ktorí s ňou nemajú takmer nič spoločné
Úsudky, ach, tie úsudky o niekom (domýšľanie, konštruovanie na základe minima informácií)
Egypťania sa pripoja k silám proti Grécku - masakre
Veľa rozhodnutí sa Manto viac ako neoplatí, dokonca sa jej vypomstia, ale je to súčasť formovania jej budúceho ja, už oprosteného od pozlátka moci a bohatstva; aj keď (z čitateľovej perspektívy) sa zdá, že na ceste mala mnoho vodítok
Prichádza moment, keď M. spoznala, že svet tu nie je pre jej rozmary, že sa musí skutočne pričiniť v niečom, čo nezaváňa matériou
Ako sa kedysi Štúr nechal počuť - národnej otázke sa treba venovať naplno - nečudo preto, že sa M. život uberal tým smerom, ktorým išiel
Čas a skúsenosti sú praví učitelia
Toľko nedorozumení a stačilo pritom len komunikovať - prečo si ľudia ubližujú? -
CITÁTY A MYŠLIENKY:
"Vezmu si ji, ale nesmím ji úplně zkrotit. Při bouři jí nasadím uzdu, která ji ochrání tak jako lano, jímž je připoutána teď." (s. 12) Jakinthos zahorel láskou k Manto
"Národ musel být vyburcován ze své letargie a některým lidem se muselo dostat cílené výchovy, aby se dala zahájit revoluce." (s. 19)
"Musíme tedy apelovat na humanistického ducha naší doby a dúrazně Evropanúm připomenout, zač vděčí naší kultuře." (s. 30) Ako si Gréci chceli vybrať splátku za ich predchádzajúci vplyv na vývoj
"I kdyby tě nechali jít, kam chceš, nebudeš svobodná.Společnost by tě odstrčila, protože nežiješ tak, jak se od tebe očekává, a byla bys pak uprostřed své svobody velmi osamělá!" (s. 41) Papas Mavros
"Řekněte mé matce  a každému, kdo to chce ještě vědět, že budu poslední, kdo tuto zemi opustí" (s. 73) Manto
"Kde chybějí tělesné síly, musí zapracovat duch." (s. 146) Vassiliki ´jakožto´hlava so skúsenosťami
"Člověk múže mít i takové přátele, které osobně nezná." (s. 152) Manto o lordovi Byronovi, ktorý bol viac ako naklonený gréckej veci a aj participoval na bojoch
"Nenávist je určena jen jednotlivcúm. Nemúžeme nenávidět celý národ, a už vúbec ne Turky... žádný národ na této zemi nám není bližší než Turci." "Když takhle uvažujete, jak dokážete proti nějakému Turkovi pozvednout zbraň?" "Protože bojuji za své právo a on má příkaz mi v tom bránit." (s. 177) Hovorí jeden z gréckych vodcov v rozhovore s Manto
"Zkušenost ho naučila, že některým ženám je třeba jejich štěstí vnutit." (s. 213) princ Dimitrios od Manto /ďalší v zástupe mužov, ktorí podľahli jej čaru/
DOJEM:
Na to, že išlo o národnooslobodzovací román, postáv bolo pomenej, ale autorka sa zhostila hlavnej hrdinky a úskalí jej života s razantnosťou a cez podrobnosti, hoci paradoxne ani vďaka nim sa nedalo dopredu predvídať takmer nič, čo Manto urobila. Čo je koniec-koncov dobrý znak, zvlášť, keď sa autorka dokázala (napriek tomu) vyhnúť nelogickosti. Čo možno kvitovať ďalej je vierohodnosť situácií, vývoj charakterov a celkovej dynamiky. A hoci sa Kempffová nesnaží blahosklonne narábať s emóciami tým, že by ich vystavovala kdesi na piedestál, zavše z tých neprebádaných, obyčajných slovných útvarov presahuje niečo, čo sa dotkne srdca svalu.


1/28/2015

Výňatok z Eca_Babylonský rozhovor


Kalligram, 2003; 219 s.

*****

"Z pohľadu súčasných kvantitatívnych fenoménov priemernosť znamená zlatú strednú cestu, a pre tých, čo sa ešte stále nezaradili, cieľ ich úsilia. Vtipné prirovnanie hovorí, že štatistika je veda, podľa ktorej ak jeden človek zje denne dve kurčatá a druhý ani jedno, každý z nich zje denne jedno kurča; pre človeka, ktorý kurča nemal, je aj polovica kurčaťa denne niečo pozitívne, niečo, o čo treba bojovať. Naopak, z pohľadu kvalitatívnych fenoménov dosiahnuť priemer znamená nedosiahnuť nič. Človek, ktorý je teda priemerne obdarený všetkými morálnymi a intelektuálnymi cnosťami, okamžite klesne na najnižšiu evolučnú úroveň. Kým aristotelovská ´priemernosť´ je vlastne rovnováha v realizovaní vlastných vášní, regulovaná rozoznávacou schopnosťou ´byť opatrný´, človek, ktorý živí v sebe vášne priemerným spôsobom a je iba priemerne opatrný, tvorí nešťastnú vzorku ľudstva..."
*
"Mike Bongiorno svojím živým a grandióznym príkladom neprestajne presvedčuje divákov o hodnote priemernosti. Hoci sa ponúka publiku ako idol, nevyvoláva v ňom pocity  menejcennosti. Diváci sú mu za to vďační a milujú ho. Je zosobnením ideálu, ktorému sa nikto nemusí priblížiť. Na rovnakej úrovni je totiž ktokoľvek z nás. Nijaké náboženstvo nebolo nikdy také zhovievavé k svojim veriacim. V jeho osobe zaniká rozdiel medzi tým, akí sme a akí by sme mali byť. Mike Bongiorno svojim obdivovateľom hovorí: vy ste bohmi, zostaňte preto na mieste..."
*
"Rozmýšľate nad tým, aký by mohol byť nový román, ktorého dej by závisel iba od vás, ale neodvažujete sa načrtnúť jeho osnovu, lebo by ste do vyrovnanej nereálnosti svojho labyrintu zakomponovali obrovský chaos samozrejmostí."