1/25/2012

Pochybnosť


"Bože, daj mi pokojnú myseľ, aby som prijal veci, ktoré zmeniť nemôžem. Daj mi silu, aby som zmenil veci, ktoré zmeniť môžem. A daj mi múdrosť, aby som rozlíšil jedno od druhého. 
                                                                                                        (Reinhold Niebuhr)

1/15/2012

Zásah
Svetlá zhasli, zatvorila som oči. Niečo sa vo mne odohrávalo, ale aký som vlastne mala pocit? Zdalo sa mi prirodzené nechať viečka padnúť a svoju myseľ prúdiť, všakovaké obrazy poletovať a hádať dôležitosť najpodstatnejšej myšlienky.