1/28/2015

Výňatok z Eca_Babylonský rozhovor


Kalligram, 2003; 219 s.

*****

"Z pohľadu súčasných kvantitatívnych fenoménov priemernosť znamená zlatú strednú cestu, a pre tých, čo sa ešte stále nezaradili, cieľ ich úsilia. Vtipné prirovnanie hovorí, že štatistika je veda, podľa ktorej ak jeden človek zje denne dve kurčatá a druhý ani jedno, každý z nich zje denne jedno kurča; pre človeka, ktorý kurča nemal, je aj polovica kurčaťa denne niečo pozitívne, niečo, o čo treba bojovať. Naopak, z pohľadu kvalitatívnych fenoménov dosiahnuť priemer znamená nedosiahnuť nič. Človek, ktorý je teda priemerne obdarený všetkými morálnymi a intelektuálnymi cnosťami, okamžite klesne na najnižšiu evolučnú úroveň. Kým aristotelovská ´priemernosť´ je vlastne rovnováha v realizovaní vlastných vášní, regulovaná rozoznávacou schopnosťou ´byť opatrný´, človek, ktorý živí v sebe vášne priemerným spôsobom a je iba priemerne opatrný, tvorí nešťastnú vzorku ľudstva..."
*
"Mike Bongiorno svojím živým a grandióznym príkladom neprestajne presvedčuje divákov o hodnote priemernosti. Hoci sa ponúka publiku ako idol, nevyvoláva v ňom pocity  menejcennosti. Diváci sú mu za to vďační a milujú ho. Je zosobnením ideálu, ktorému sa nikto nemusí priblížiť. Na rovnakej úrovni je totiž ktokoľvek z nás. Nijaké náboženstvo nebolo nikdy také zhovievavé k svojim veriacim. V jeho osobe zaniká rozdiel medzi tým, akí sme a akí by sme mali byť. Mike Bongiorno svojim obdivovateľom hovorí: vy ste bohmi, zostaňte preto na mieste..."
*
"Rozmýšľate nad tým, aký by mohol byť nový román, ktorého dej by závisel iba od vás, ale neodvažujete sa načrtnúť jeho osnovu, lebo by ste do vyrovnanej nereálnosti svojho labyrintu zakomponovali obrovský chaos samozrejmostí."

*
"...a upokojíš atavistický impulz, ktorý v Tebe nikdy nijaká kultúra neudusí - ibaže by sa z Teba stal neurotik pripravený celkom sa podriadiť dôslednej previerke vo firme, kde budeš pôsobiť."
*
"A Vy, čo ste od narodenia antifašista, hrali ste sa niekedy so svojím synom na partizánov? Nikdy ste sa neskrývali za posteľou ako partizán v kopcoch a nekričali pozor, sprava prichádza oddiel čiernokošeliarov, razia, razia, strieľajte, páľte do nacistov?! Vy radšej darujte svojmu synovi stavebné kocky a pošlete ho aj s vychovávateľkou pozrieť si rasistické filmy, ospevujúce likvidáciu indiánskeho národa. Takže, drahý S., darujem Ti pušky. A naučím Ťa hrať sa na veľmi komplikované vojenské operácie, v ktorých pravda nikdy nie je jednoznačne iba na strane jedného, a v ktorých sa v prípade potreby musia opakovať ôsme septembre..."
*
"Zaujímavé je to, že bytosti, ktoré sú tak pevne presvedčené, že všetci ľudia sú rovnakí, vedia bez váhania rozbiť hlavu fanúšikovi pochádzajúcemu z vedľajšej provincie. Na podobný ekumenický šovinizmus reagujem obdivnými výkrikmi. Je to rovnaké, ako keby členka Lombardskej ligy povedala: ´Nechajte Afričanov prísť k nám. Potom ich všetkých pobijeme.´"
*
"Kto vystavuje na obdiv mobilný telefón ako symbol moci, ako keby všetkým naokolo oznamoval, že je v zúfalých podmienkach podradenosti. Vždy, keď mu zavolá konateľ firmy či predseda správnej rady, musí sa ´postaviť do pozoru, a to aj vtedy, keď práve súloží. Aby mohol prežiť, vo dne v noci prenasleduje veriteľov, lebo banka ho pre nekrytý šek naháňa aj počas prvého svätého prijímania jeho dcéry. Skutočnosť, že s toľkou hrdosťou používa mobilný telefón, iba dokazuje, že si podobné veci vôbec neuvedomuje. Je to potvrdenie jeho neodvratnej spoločenskej izolácie."
*
"V Amerike vlak nepovažujú za jeden zo spôsobov dobrovoľného cestovania. Je trestom za nepozornosť pri čítaní Weberovho diela o protestantskej etike a kapitalistickom duchu. Inými slovami, je trestom pre jednotlivcov, ktorí spáchali osudovú chybu tým, že ostali chudobní."
Finis

Žiadne komentáre: